Securus grundades 2000 och är ett bevakningsbolag som vill bidra till ett tryggare samhällsklimat. De anställda är i grunden väktare men flera är dessutom ordningsvakter. Bland kunderna finns såväl företag och organisationer som offentliga myndigheter. Securus har verksamhet på flera håll i Sverige med Stockholmsområdet som största marknad. Säkerhetsföretaget Prosecta startade 2003 och förvärvades av Securus 2017 för att uppnå samordnings- och skalfördelar mellan två kompletterande verksamheter. Detta ger en bra grund för att tillsammans kunna utvecklas till en ledande aktör inom säkerhet och trygghet i Sverige. Tillsammans har Securus/Prosecta 150 anställda och omsätter cirka 60 miljoner kronor per år.

Läs mer på www.securus.se