Monika Lindström

“Den totala erfarenheten och kompetensen som finns i KB18 tilltalar mig”

Monika Lindström, Watt & Veke AB

Vad fick dig att sälja Watt & Veke?
Jag hade känt en längre tid att det finns en större potential i varumärket Watt & Veke. Det krävdes mer kompetens och kapital för att kunna fortsätta utveckla bolaget i nästa fas och det insåg vi. Vi är duktiga entreprenörer och det har varit tillräckligt fram till nu, men vi har kommit till en nivå då det krävs mer.

Hur länge har du känt att du behövde ny kompetens och kapital?
De har jag känt de senaste fyra, fem åren. Jag har hållit ögonen öppna och det har funnits en del andra intressenter, såväl finansiella som företag inom branschen. För mig har det varit viktigt att det ska stämma på alla plan för att en affär skulle vara aktuell.

Vad var viktigt för dig hos en köpare?
Jag ville inte bara ha pengar, jag ville att Watt & Vekes nya samarbetspartner skulle ha den kompentens som krävs för att ta nästa steg in i framtiden. Jag ville också att de skulle vara sköna människor som jag gillar att jobba med och har förtroende för, inte minst eftersom jag ville vara kvar i verksamheten.

Vad fick dig att sälja till KB18?
Jag kände att det klickade med KB18 redan vid första kontakten. Att KB18 var en partner med den mix av erfarenheter och bakgrund som skulle kunna bli till stor nytta för Watt & Veke framöver. Den totala erfarenheten och kompetensen som finns i KB18 tilltalade mig, ni förstår varumärkets värde och den biten som jag tycker är en av de stora styrkorna med Watt & Veke. Vi hade en samsyn kring de satsningar som krävs och att Eskilstuna är en bra bas. Vi förstod varandra helt enkelt och det var väldigt viktigt för mig att känna så.

Hur fick du höra om KB18?
Jag fick höra om er från Lennart Sandberg på Emmlight när han var på väg att sälja sitt företag till KB18. Då sade jag till honom om de skulle vara intresserade av ett annat belysningsföretag så kan de höra av sig och på den vägen är det.

Skulle du rekommendera andra att sälja till KB18?
Ja, absolut.

Malcolm Hamilton

“KB18:s vilja att ta en aktiv roll är väldigt intressant.”

Malcolm Hamilton, Svensk Formteknik

Vilken är din syn på AB Svensk Formteknik?
Det är ett litet flexibelt företag på marknaden för uthyrning av byggutrustning som är väldigt intressant. Under många år har de flesta aktörerna haft en bra tillväxt och god lönsamhet. Även om det finns några stora jättar så finns det definitivt utrymme för ett litet snabbfotat företag. Svensk Formteknik har lyckats väl trots att bolaget har haft begränsade geografiska ambitioner och knappt har marknadsfört sig alls. Nu när byggandet ökar finns det möjlighet att växa från en stabil grund.

Hur stod sig KB18 i jämförelsen?
KB18 och Skarpa hade haft kontakt sedan tidigare, vi visste att ni fanns och att ni inte uteslöt byggbranschen. Jag tror att er idé om att själva gå in i en operativ roll i era bolag är väldigt intressant när det gäller den här typen av mindre bolag. De större spelarna är inte intresserade av det, de vill tillsätta en extern ledning och då kräver det större förvärv. Ni har en intressant affärsidé i ett spännande utrymme på marknaden.

Vad var avgörande vid valet av köpare?
Det var tre bolag inne och bjöd. Ni var beredda att betala ett konkurrenskraftigt pris för bolaget. Ni såg möjligheter och var inte intresserade av att tomten och fastigheterna som delägarna ville behålla. Säljarna var också intresserade av att företaget skulle drivas vidare och det var uppenbart att ni ville det. Sammantaget var det ett bud som var intressant för delägarna.

Fanns det inga industriella köpare som kunde ha bjudit mer?
De stora är så pass stora att de har egna anläggningar runtom Stockholm. Dessutom kräver den här typen av uthyrningsverksamhet av formsättningsutrustning kunskap. Det går inte att jämföra med att hyra ut lyftkranar, kompressorer eller arbetsbodar. Sysslar man med det har man sällan den kritiska massa som krävs för att i tillräcklig omfattning kunna hyra ut utrustning av den typ Svensk Formteknik erbjuder.

Skiljer sig KB18 från andra köpare du varit i kontakt med?
Ja, framförallt eftersom ni är beredda att gå in och jobba operativt i bolagen. Det tillsammans med att ni har specialiserat er på lite mindre företag är en bra grund för en strategi som jag tror kan vara hållbar över tid. Efter hand förvärvar ni också kunskap om olika bolag och olika förvärvsprocesser som ni kommer att ha nytta av när ni utvecklar bolagen.

Skulle du rekommendera andra att sälja till KB18?
Ja, får vi in företag i den här storleksordningen kommer vi definitivt att låta KB18 vara med och titta på dem. Det var enkelt att jobba med KB18 eftersom ni fokuserade på det som var väsentligt vilket gjorde processen smärtfri. Jag uppskattade det och det byggde förtroende mellan säljarna och er som köpare.

Mikael Levén

“KB18 är en ovanlig grupp”

Mikael Levén, Svensk Företagsförmedling

Vilken är din syn på Emmlight?
Emmlight är ett exempel på ett väldigt fint, välskött bolag, där ägaren är fullt engagerad och där ingen i familjen ville ta över. Det är lättare att sälja ett välmående bolag som det här är. I det här fallet hade jag tre stycken som ville köpa och det är inte på varje företag det är så, det var fler som var intresserade.

Hur stod sig KB18 i jämförelsen?
Vi hade en bra dialog med KB18 under resans gång. Både jag och Lennart upplevde KB18 som seriösa köpare från början. Det är viktigt att det känns rätt, och det tyckte både jag och säljaren. En sak man ska komma ihåg när man har med entreprenörer att göra är att de vill vara mitt inne i smeten snarare än i möten. De vill inte sitta i långa möten och diskutera strategi. Det får den nya ägaren ta på sig, man får inte bli för byråkratiskt. Och det kändes att KB18 var lyhörda för detta.

Vad skiljer KB18 från andra köpare du varit i kontakt med?
KB18 är en ovanlig grupp. Det är väldigt positivt att ni kan köpa kontant, och det är väldigt skönt för köparen att veta. För det är inte alltid finansieringen går i land. Vet man att den är klar från början om man kan komma överens blir processen mycket enklare. Det är också tryggare för en säljare att gå med på en tilläggsköpeskilling om man vet att den kan betalas.

Skulle du rekommendera andra att sälja till KB18? Allt annat lika
Visst skulle jag göra det. KB18 har skött processen bra, och är en bra köpare. KB18 är angelägna om att hitta bra företag. Har ni bestämt er kan ni köpa, och inte minst om företaget passar någon av era partners profiler som i Emmlights fall är ni en också en mycket bra köpare.

Lennart Sandberg

“De är jordnära och lätta att ha att göra med”

Lennart Sandberg, Emmlight AB

Varför sålde du ditt företag?
Jag är 67 år gammal och mina barn jobbar med helt andra saker. De har inget intresse av att fortsätta med Emmlight, och någon gång ska man sätta punkt. Att vänta för länge innebär en risk för företaget om man blir sjuk och inte kan fortsätta jobba, då skapar man problem för sina barn. Det här var ett bra tillfälle att göra ett avslut. På det sättet kan jag fortsätta jobba i företaget, och det känns kul och inspirerande.

Vad var viktigt för dig hos en köpare?
Jag har funderat på att sälja de senaste två åren. Det var viktigt för mig att hitta rätt köpare till rätt pris. Jag ville sälja till någon som var intresserad av att driva Emmlight vidare i Emmaboda, inte minst för mina medarbetares skull.

Vad fick dig att sälja till KB18?
Jag har fått mer och mer förtroende för delägarna i KB18 ju mer vi har träffats. De är jordnära och lätta att ha att göra med, vi har funnit varandra. Jag vill se att företaget utvecklas och fortsätter att finns kvar i Emmaboda, och jag känner att det blir så med KB18.

Jag är också glad över att få jobba kvar och utveckla företaget några år till. För mig är det en spännande utmaning. De nya idéerna och människorna blir en nytändning för mig. Förutsättningarna är goda eftersom Emmlight just nu går mycket bra.

Skulle du rekommendera andra att sälja till KB18?
Jag skulle absolut rekommendera andra att sälja till KB18. Det finns en väldigt stor kompetens inom många olika områden i gruppen. Jobbet vi har gjort tillsammans, med due diligence och affärsplan, har ytterligare stärkt mitt förtroende för KB18. Jag ser att de gör ett professionellt jobb. Självklart skulle jag rekommendera andra företag att bli en del av KB18.

Emmlight AB
Emmlight har ett stort sortiment av olika elartiklar från bland andra AMB Industri AB, Arditi Spa, RovelliAntonio Spa och ALC LouverGmbH. Enskilda produkter köps i storpack och hålls i lager åt kunder i Norden. En del av produkterna packas om i konsumentvänliga förpackningar. Cirka 85 procent av försäljningen sker inom Sverige, resterande del exporteras främst till övriga Norden. Omsättning, 2012: 18,5 Mkr, Rörelseresultat (EBIT), 2012: 3,3 Mkr

För mer information hänvisar vi till www.emmlight.se

Jesper Andersson

“Jag ville kunna se de anställda i ögonen”

Jesper Andersson, Consentio Ledarskap

Vad fick er att sälja Consentio?
Det som fick oss att sälja var att vi är rätt olika i ålder. När vi startade bolaget kom vi överens om att vi skulle jobba ungefär lika mycket och nu när vissa ville trappa av förändrades förutsättningarna. Då hade vi två val för att möjliggöra enskilda exit; att gå över till att bara vara ägare och sitta i styrelsen eller sälja om vi hittade rätt köpare med rätt värderingar. Vi började med ett försäljningsspår, och påbörjade samtidigt det andra spåret.

Vad var viktigt för dig hos en köpare?
Det viktigaste för oss var att vi skulle kunna se våra anställda i ögonen, att Consentio får fortsätta vara Consentio. Vi lockades av att KB18 låter sina dotterbolaget utvecklas var för sig och inte driver på för samordning för dess egen skull. Vi har samma inställning till saker och ting, ni är jordnära och långsiktiga. Det känns som att Consentio får en bra ägare med sunda värderingar.

Du valde att gå med som delägare, varför?
Förhoppningsvis har jag flera år kvar att arbeta. Det känns stimulerande med nya ägare med nya idéer som kan växa bolaget på ett annat sätt än vi har gjort. Vi har varit nöjda med det som det har varit och har inte sett någon anledning att växa mer trots att möjligheten funnits, nu kan vi ta det steget tillsammans med KB18. Det här är en fragmentiserad bransch med stora framtidsmöjligheter.

Vad gör Consentio unikt?
Vi har inga koncept utan vi skräddarsyr utifrån kundens behov med pedagogiken i centrum. Många tar fram koncept som de försöker sälja in, men vi märker att det är väldigt uppskattat av kunderna att vända på det och utgå från dem. Då känner kunderna att det är deras utbildning.

Skulle du rekommendera andra att sälja till KB18?
Ja, det skulle jag. Framför allt om man har ett bolag med anställda som man känner ansvar för, då skulle jag absolut sälja till er. Om jag bara hade haft en idé och inga anställda kanske jag hade kunnat hitta någon som betalat bättre, men för den som bryr sig om sitt företag, och vill att det ska fortsätta att utvecklas med medarbetarna, då skulle jag rekommendera er. Ni är som en minivariant av Warren Buffet, den amerikanske investeraren som köper och väldigt sällan säljer. Ni går in med egna pengar och utvecklar bolag.

”Det har funkat jättebra med KB18-gänget”

Stefan Kumlin, Mekverken Tool AB

Vad fick dig att sälja Mekverken?
Jag tog själv över från min far 2007 och när jag närmade mig 60 började jag tänka generationsskifte. Mina barn var inte intresserade av att ta över så jag gick på några träffar med Almi för att få reda på vad som var viktigt att tänka på. Efter ett par år anlitade jag en mäklare och började förbereda försäljningen. Det var ett antal bolag som var och tittade, bland annatnågra stora bolag som tyckte att Mekverken var för litet.

Vad var viktigt för dig hos en köpare?

För mig var det viktigt att den nya ägaren hade muskler och intresse att driva företaget vidare. Jag ville inte sälja till någon som skulle ta kunderna, montera ned verksamheten och gör det till en del i sin egen struktur. För mig var det viktigt att Mekverken fanns kvar, som det namn i regionen det är. Jag tyckte KB18 var en bra konstellation, ett gäng som hållit ihop länge som har filosofin att någon ska gå in som operativ chef. Små bolag som Mekverken är inte duktiga på administrativt, eller strukturerad försäljning. Vi jobbar med teknik och produktion.

Du valde att gå med som delägare, varför?

Jag ville ju vara kvar i bolaget, men kunna fokusera på det jag är bäst på. Nu kan jag göra det och Micke (Mikael von Elern, partner) tar huvudansvar för frågor som personal och försäljning. Att kunna göra det och samtidigt få möjlighet att vara kvar som delägare kändes bra. Det känns bra att inte ha sålt helt, då är jag fortfarande med i branschen och affären som ägare, vilket är en fördel inte minst i när jag har med kunder att göra.

Mekverken har funnits i mer än 50 år, vad gör företaget unikt?

Det som är lite unikt med det här är att vi gör allt från ax till limpa. Vi bearbetar bitarna, kör fram, monterar ihop och sätter in styrdon med mera, så att det blir en hel maskin. Det finns inte många som gör allt det. Vi kan göra anpassningar snabbt, det behöver ofta gå fort och då löser vi det. Det uppskattas av kunderna.

Skulle du rekommendera andra att sälja till KB18?

Absolut! Jag säger till alla mina kontakter som går i liknande tankar att jag tycker att det har funkat jättebra med Micke och KB18-gänget.