Ett företag byggt på vänskap

Vi träffades på 80-talet och blev snabbt ett tight kompisgäng, – men utan några planer på att starta ett bolag ihop. Åren gick och vi utvecklades inom olika professioner, men vänskapen bestod. Så föddes den smått galna tanken. Vad skulle hända om vi omvandlade allas specialistkunskaper till en gemensam plattform för att utveckla företag? Idag äger och driver vi sex bolag och vi letar ständigt efter fler.

Vilka företag vi letar efter?

Vi söker stabila och framgångsrika små- och medelstora bolag med tillväxtpotential samt med kompetenta och lojala medarbetare. Inte sällan kan en generationsväxling vara en bakgrund till försäljningen. Vi tar en operativ roll i bolagens ledning. Den nya energin och kompetensen vi tillför kombinerat med bolagens gedigna erfarenheter, utgör vårt framgångsrecept.

Långsiktighet och ansvar

Hållbarhet, ansvar och aktivt ägande präglar allt vid gör. De företag vi förvärvar betraktar vi som livsverk som vi både vill förvalta och förädla. Med avstamp i historien vill tillsammans med medarbetarna bygga stabila och framgångsrika företag med sunda värderingar.

Om oss