Stor spridning men med gemensamma nämnare

Vi söker ständigt nya intressanta företag att investera i. Tveka inte att höra av dig om du har eller känner till ett bolag som skulle kunna vara intressant för oss – eller förstås – om du har något annat på hjärtat.

Salomon Bekele partner KB18 och vd för KB18 Labs

Erfarenhet; seniorrådgivare och externkommunikationschef på Telia Company, partner på kommunikationsbyrån Kreab, journalist på Reuters, Veckans Affärer och Svenska Dagbladet. Ekonomie magister i nationalekonomi.

072 215 52 42 salomon.bekele@kb18.se
Magnus Mässing Managing partner för KB18

Erfarenhet; förändringsledning, verksamhetsutveckling, projekt- och programledning inom telekom, IT och läkemedel på ett flertal ledande befattningar. Ekonomie magister i företagsekonomi och ledarskap.

070 915 47 91 magnus.massing@kb18.se
Henrik Carlbark partner KB18

Erfarenhet; verksam i många olika branscher i roller som VD, styrelseledamot och andra ledande befattningar. Gedigen kompetens inom försäljning, affärsutveckling och ledarskap.

070 181 15 46 henrik.carlbark@kb18.se
Stefan Wikström partner KB18, styrelseordförande KB18 och vd för Consentio Ledarskap

Erfarenhet; VD Consentio ledarskap, kvalitetschef, regionchef och rektor inom Academedia och kommun, polis i botten. Utbildad i juridik, ekonomi, pedagogik, sociologi & organisationspsykologi.

070-9448856 stefan.wikstrom@kb18.se
Mikael von Elern partner KB18 och vd för Mekverken

Erfarenhet; VD Mekverken Tool, marknads- och affärsområdeschef på Nobeli Business Support, sälj- och marknadsansvarig på Cabby Caravan, kontorschef på WM-data. Gymnasieingenjör, Systemvetare och fil kand i marknadsföring.

073 423 65 01 mikael.vonelern@kb18.se
Stefan Kula partner KB18

Erfarenhet; aktiv inom flera olika typer av verksamheter, bland annat webhandel, musik och mediebranschen. Har drivit egna företag över 20 år med fokus på försäljning och affärsutveckling.

070 747 01 22 stefan.kula@kb18.se
Håkan Bay-Eriksson partner KB18

Erfarenhet; företagsledning, försäljning och marknadsföring nationellt och internationellt. Framtagande av nya produkter och koncept med inriktning på medicinsk teknik. Civilingenjör teknisk fysik och elektroteknik.

+47 405 34 486 haakan.bay-eriksson@kb18.se
Fredrik Malm partner KB18 och VD för Securus/Prosecta AB

Erfarenhet; Drygt 25 år inom polisen. Utbildad i kriminologi, ledarskap, brottsförebyggande samverkan, situationsanpassad kommunikation och hantering av våldsbejakande extremism. Arbetat mycket i särskilt utsatta stadsdelar.

070 716 90 01 fredrik.malm@kb18.se
Louise Wettéus CFO

CFO KB18

Erfarenhet; CFO/Koncerncontroller/Investment Manager Myrina Invest AB, tidigare verksam i olika branscher som ekonomichef och redovisningsansvarig. Ekonomexamen med inriktning redovisning/controller

+46 73-031 26 48‬ louise.wetteus@kb18.se