Mekverken Tool AB:s affärsidé är att för kundernas räkning ta totalansvar för produktionsverktyg, automatisering/mekanisering av produktionslinjer och mekaniska komponenter till mycket konkurrenskraftiga priser. Företaget befinner sig i ständig utveckling för att möta marknadens ökande krav med flexibilitet och hög teknisk kompetens. Mekverken Tool ingår tillsammans med KS industriservice och Däldens Mekaniska i KB18:s affärsområde industri.

Läs mer på www.mekverken.se

KS Industriservice är en mekanisk verkstad som grundades 2003. Företaget tar helhetsansvaret för ett projekt, från offert till intrimning hos slutkunden. Framgångsfaktorn är att få projekten klara i rätt tid, med bästa kvalité och till lägsta möjliga kostnad. KS Industriservice utgör tillsammans med systerbolagen Mekverken Tool och Däldens Mekaniska KB18:s affärsområde Industri. KS Industriservice utsågs 2019 (tillsammans med Däldens Mekaniska) till MästarGasell av tidningen Dagens industri, vilket ges företag som har blivit Gasellföretag minst tre gånger eller fler under de 20 år som Dagens industri har utsett Sveriges ledande tillväxtföretag.

Läs mer på www.ksindustriservice.com

Däldens Mekaniska startades 1964 i Tidaholm, finns i egna lokaler och är en traditionell mekanisk verkstad. Viktigt för företaget är att skapa trygghet hos kunden, det tillsammans med stor yrkesskicklighet har genom åren gett Däldens Mekaniska god beläggning i sina moderna NC-maskiner. Företaget ingår tillsammans med KS Industriservice och Mekverken Tool i KB18:s affärsområde Industri. Däldens Mekaniska utsågs 2019 (tillsammans med KS Industriservice) till MästarGasell av tidningen Dagens industri, vilket ges företag som har blivit Gasellföretag minst tre gånger eller fler under de 20 år som Dagens industri har utsett Sveriges ledande tillväxtföretag.

Läs mer på www.daldensmek.se